Üyelik sözleşmesi

MADDE 1: TARAFLAR

 1. Şirket:

www.nokcoffee.com uzantılı internet sitesi (“Site”) üzerinde münhasır hak sahibi, merkezi İzmir, Çiğli, Yeni Mahalle 8762, Dükkan 33 adresinde bulunan NOK COFFEE EXPERTS ŞİRKETİ’dir (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır).

 1. Karşı Taraf:

Site’yi ziyaret ederek, Site’deki her türlü bilgi, resim veya yayına herhangi bir şekilde erişip görüntüleyen, Site’ye üye olarak kişisel verilerini paylaşan ve buna muvafakat eden gerçek kişi veya tüzel kişidir (Bundan sonra “Kullanıcı” veya “Kullanıcılar” olarak anılacaktır).

MADDE 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Üyelik Sözleşme’nin konusu, Kullanıcı’nın Site’yi kullanmasına ilişkin genel hükümler ile Şirket’in bilgi toplama yöntemi ve kullanma şekilleri ile bunları muhafaza yöntemini açıklamakta ve bu kapsamda tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanıcı Site’ye ziyaret ettiği andan itibaren, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe, sunulan mal ve hizmetlere ve güvenliğe ilişkin olarak Site yönetimi tarafından yapılan tüm açıklamaları kabul etmiş olacağı gibi, bu sözleşmede düzenlenen hususları bilmediğini de ileri süremeyecektir.

MADDE 3: SİTE’NİN KULLANIM KOŞULLARI

 1. Site’yi kullanırken veya üye olurken veya Site üzerinden alışveriş yapılırken talep edilen bilgileri verme ihtiyarı Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı uygun görmez ise kişisel bilgilerini vermekten imtina edebilir.
 1. Bununla birlikte, Site’de yer alan bazı hizmet, promosyon ya da özel fırsatlardan yararlanılması, kampanya ve yarışmalara katılım ve Site üzerinden alışveriş yapılması gibi muhtelif hizmetlerden yararlanmak doğrudan bu Site’ye veya Site tarafından link verilen veya işaret edilen herhangi bir siteye üye olunması koşuluna bağlıdır. Üye olmayan Kullanıcılar’ın sayılan işbu imkanlardan faydalanmaları mümkün olmayacaktır.
 1. Üyelik işlemi sırasında, Kullanıcılar’dan ad-soyad, adres, e-posta adresi, telefon numarası gibi bazı kişisel bilgilerin verilmesi istenir ve bu bilgilerin tam ve eksiksiz olarak verilmemesi halinde üyelik talebi reddedilebilir. Şirket, Kullanıcılar’ın kişisel bilgi ve verilerini amaca uygun olarak kullanacak ve Kullanıcı’nın rızasını almaksızın üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. Şirket, kişisel bilgileri yalnız resmi makamların usulünce talep ettiği ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu hallerde, resmi makamlara açıklama hakkına sahiptir. Kullanıcı, bu kapsamda, Site’ye üye olurken verdiği bilgiler kullanılarak kendisine Şirket tarafından ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ettiğini beyan eder.
 1. Kullanıcı, Şirket tarafından talep edilebilecek veya kendisi tarafından aktarılan bilgiler ile Site üzerinden yapılan işlemlerde ortaya koyulan ilgili bilgilerin, kimliği hiç bir şekilde açığa çıkarılmaksızın sadece çeşitli istatistiki değerlendirmeler, belirli aralıklar ile gönderilecek olan e-postalar ve/veya cep telefonundan kısa mesaj/görüntülü multimedya mesaj (SMS/MMS) aracılığıyla izinli iletişim ve pazarlama, veri tabanı oluşturma çabaları ve pazar araştırmaları yapma gibi durumlar dahilinde kullanılmasına muvafakati olduğunu beyan ve kabul eder.
 1. Kullanıcı, ticari elektronik ileti kapsamında kendisine gönderilen E-Bülten gönderimlerini durdurmak istediği takdirde, dilediği zaman E-Bülten’in alt kısmında bulunan “Bülten listemizden çıkmak için tıklayınız” linkine tıklayarak e-bülten üyeliğinden tek tıkla, kolayca çıkabilir.
 1. Şirketin Çağrı merkezine +905372869865’den haftaiçi 10:00 – 18:00, haftasonu Cumartesi 10:00 – 13:00 saatleri arasında ulaşılabilir.
 1. Kullanıcı, Siteyi kullanımı sırasında işbu Koşullarda yer alan tüm şartlara, Sitenin ilgili yerlerinde yapılan açıklamalara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, aksi halde bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 1. Kullanıcı, Sitenin hizmetlerinden faydalanabilmek için kullandığı güvenlik bilgilerinin (kullanıcı adı, şifre v.b) gizliliği ve saklanmasından tümüyle kendisi sorumludur.
 1. Kullanıcı, Siteye erişimi sırasında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgilerini kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların gizli bilgilerine de izinsiz ulaşamaz veya bunları kullanamaz.
 1. Kullanıcı, diğer Kullanıcıların Siteyi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz ve kilitleyemez. Verileri yanıltıcı hileli girişimlerinde bulunamaz. Aksi davranış halinde doğabilecek her türlü hukuki, cezai ve mali yükümlülük Kullanıcı’ya aittir.
 1. Kullanıcı, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin gerçek, güvenilir ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Şirket’in, Kullanıcı tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırmak gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Şirket, Kullanıcı bilgilerinin gerçeğe aykırı olması nedeniyle ortaya çıkacak hiçbir zarardan dolayı sorumlu değildir.
 1. Kullanıcı, Şirket’in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri en hızlı şekilde yerine getirmek zorundadır. Talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcı tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcı’ya aittir.
 1. Kullanıcı, Şirket’in fikri ve sınai mülkiyet hakkı ve telif haklarına tabi çalışmalarını izinsiz kullanamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, satamaz.
 1. Kullanıcı, işbu Koşullarda sayılan herhangi bir hak ve yükümlülüğünün ihlali halinde Şirket’in uğradığı zararı tazminle yükümlüdür. Kullanıcı’nın, işbu Koşulların herhangi bir maddesini ihlali, üyeliğinin iptali nedenidir.
 1. Şirket, müşteri profillerinin düzenlenmesine yönelik istatistiki verileri saklamaktadır. Kullanıcı, bu bilgilerin gizlilik kurallarına sadık kalınarak Site içeriğinin zenginleştirilmesi ve Sitenin etkin kullanılabilmesine yönelik olarak iş birliği içinde olunan firmalarla paylaşılabileceğini kabul etmektedir.
 1. Kullanıcı’ya ait üyelik bilgileri diğer üyeler ve üçüncü kişiler ile hiçbir surette paylaşılmayacaktır. Şirket, bu bilgilerin Sitenin kendi bünyesinde istatistiki bilgiler edinme amacı ile kullanılmakta olduğunu, bu amaç dışında hiçbir nedenle ticari amaçla kullanılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 1. Kullanıcı tarafından sisteme girilen tüm bilgiler, yalnız Kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Diğer kullanıcılar yahut Sitenin iş birliği içerisinde bulunduğu firmalar, bu bilgilere ulaşamaz ve müdahalede bulunamaz.
 1. Şirket, yasal uyarı sayfasının içeriğini dilediği zaman ve dilediği şekilde tek taraflı değiştirme yetkisini saklı tutmaktadır. Değişiklikler, Sitede yayım anından itibaren geçerli olacak ve Siteye her girişte bu değişikliklerin öğrenildiği kabul olunacaktır.

MADDE 4: KİŞİSEL BİLGİLERİN MAHİYETİ VE KULLANIMI

Kullanıcı kişisel bilgi ve verileri aşağıdaki hallerde kullanılabilir:

4.1- Site Üyeliği ve Yarışmalar:

Site’ye üye olmak isteyen Kullanıcılar’ın üyelik işlemi sırasında bazı kişisel bilgilerini kendilerine daha iyi hizmet vermek ve diğer uygun amaçlarla toplanmaktadır. Bu kapsamda toplanan bilgiler, Şirket tarafından zaman zaman Site üzerinden düzenlenecek yarışmalar ya da çekiliş ve benzeri faaliyetler kapsamında kullanılabilir.

4.2- Site Üzerinden Yapılacak Alışverişler ve Buna Bağlı Olarak Yapılacak Teslimatlar:

Kullanıcılar’a ilişkin kişisel bilgiler, Kullanıcılar tarafından Site üzerinden yapılacak alışverişlerde ve alışveriş sonrası satın alınan ürünlerin teslimatında kullanılabilir.

4.3- Anketler:

Kullanıcılar’a ilişkin bilgiler yeni ürün geliştirilmesi, ürünlerin üretim, dağıtım, pazarlanması ve reklamlarında kullanılabilir. Site’de yer alan anketlere katılıp katılmamak Kullanıcılar’ın insiyatifindedir.

4.4- Bilgilendirme Hizmetleri:

Kullanıcılar, Şirket’in ürünleri ile ilgili daha fazla bilgi istemeleri, soru ve talepleri, Site içerisindeki belirli bölgelere erişimlerinin sağlanması ve Site aktiviteleri hakkında kendileri ile iletişim kurulabilmesi için Şirket temsilcilerinin kendileri ile kişisel bilgi ve verilerini kullanarak irtibat kurabileceklerini kabul ederler.

Kişisel bilgiler ürün bilgi ve promosyonları ile ilgili güncel bilgilerin Kullanıcılar’a ulaştırılması amacıyla da kullanılabilir.

4.5- Zorunlu Paylaşım.

Şirket, Kullanıcılara ait kişisel bilgi ve verileri resmi makamların usulünce talep etmesi ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu hallerde, resmi makamlara açıklayabilir.

4.6- Kişisel Olmayan Bilgiler ile Diğer Bilgiler:

Şirket, Site’de kişisel bilgilerin yanı sıra kişisel olmayan bilgiler de toplayabilir. Bu bilgilerin bir kısmı teknik zorunluluklar, bir kısmı ise Site’nin tasarımı, sürdürülebilirliği, sitedeki sayfaların düzgün görüntülenmesi gibi amaçlar için kullanılmaktadır.

Site’de, kullanılan tarayıcı, işletim sistemi, ziyaret edilen sayfalar, ziyaret tarih ve saati, daha önce Site’nin Kullanıcılar tarafından ziyaret edilip edilmediği gibi bilgiler de otomatik olarak toplanmaktadır.

4.7-Kişisel Bilgilerinizin Güncellenmesi:

Kullanıcılar, bu sitede yer alan kişisel bilgilerin eklenmesi, düzeltilmesi veya güncellenmesi işlemlerini Kullanıcı şifrelerini kullanarak gerçekleştirebilirler. Kişisel bilgilerin güncellenmemesi sebebiyle, Site üzerinden verilen hizmetlerde yaşanacak gecikme ve problemlerden Şirket sorumlu tutulamayacaktır.

4.8-Kullanıcı’nın Çocuk Olması:

Bu Site yürürlükteki ilgili mevzuata uygun olarak yönetilmektedir. Site Kullanıcılarının çocuk olması halinde, çocukların Site’ye erişim ve Site’yi kullanmaları ebeveynleri veya bir yetişkin tarafından denetlenmeleri ve onların izin ve onayları çerçevesinde gerçekleştirilmelidir. 18 yaşından küçükler Site’ye üye olamazlar ve Site üzerinden alışveriş yapamazlar. Site üyesinin 18 yaşından küçük olduğunun tespiti halinde Şirket, üyeliği derhal iptal eder.

4.9-Kişisel Olmayan ve Diğer Bilgilerin Toplanması:

Kullanıcılar tarafından Site’ye giriş yapılan bazı durumlarda, Site "Cookie (Çerez)" teknolojisi aracılığıyla kişisel olmayan IP adresi gibi bazı teknik bilgileri otomatik olarak kaydedebilir. Bu bilgiler Kullanıcılar’ın internet tarayıcıları veya bilgisayarlarının türü, internet servis sağlayıcılarının domain adresi, ziyaret sayı, süresi ve karakter tercihlerini içerebilir. Site’nin ziyaretçi sayısı kümülatif şekilde takip edilmektedir. Bu işleme Kullanıcılar’a ait kişisel bilgiler dahil edilmemektedir. Bu bilgiler Site’nin güncel kalmasını ve Site’nin Kullanıcılar’ın ilgi alanlarına göre şekillendirilebilmesini sağlamaktadır. Bu kişisel olmayan bilgiler Şirket’in bağlı şirketleri, iştirakleri, iş ortakları ile paylaşılabilir. Kullanıcılar bilgisayarlarında "cookie" (çerez) kullanımını engellemeleri veya kullanım olduğu takdirde uyarı vermesi için ayarlayabilirler.

4.10-Kişisel Bilgilerinizin Güvenliği:

Şirket, Kullanıcılar’ın kişisel bilgi ve verilerinin güvenliğini sağlamak için kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat hükümleri gereğince ilgili yükümlülüklerini yerine getirecektir. Ancak Şirket gerekli tüm yükümlülüklerini yerine getirse dahi, sözü edilen bilgilerin, teknik sebeplerle oluşacak güvenlik zafiyeti, hacker (bilgisayar korsanı) saldırısı ve benzeri durumlar nedeniyle oluşabilecek güvenlik sorunları ile ilgili olarak Kullanıcılar’a herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle Kullanıcı’nın bilgi ve verilerinin kaybı, yetkisiz kullanımı, yanlış kullanımı ve diğer bilgilerle değiştirilmesi durumundan kaynaklanan doğrudan veya dolaylı zarar ve kayıplardan Şirket sorumlu değildir.

MADDE 5- DİĞER SİTELER

Site, Şirket’e ait olmayan başka sitelere link içerebilir. Söz konusu diğer siteler Şirket tarafından kontrol edilmedikleri gibi, bu sitelerin içerikleri, ürünleri, hizmetleri veya gizlilik politikaları ile ilgili olarak Şirket’e herhangi bir sorumluluk atfedilemez.

Bu nedenle Kullanıcılar söz konusu sitelerde bilgi indirir veya materyal yüklerken haklarının zedelenebileceği, bilgisayarlarına virüs girebileceği gibi tüm riskleri yüklenmiş kabul edilirler. Diğer sitelerin kullanım kayıt koşulları ve gizlilik politikalarının dikkatlice incelenip kabul edilmesi bizzat Kullanıcılar’ın sorumluluğundadır.

Bu sitelerden bilgi indirmek Kullanıcılar’ın kişisel bilgi ve verilerinin kullanılmasına, fikri ve sınai mülkiyet haklarının zedelenmesine veya bilgisayarlarına virüs girmesine neden olabilir. Kullanıcılar, bu Site’den ayrıldıklarında veya diğer bir internet sitesine bağlandıklarında, diğer sitelerin gizlilik politikasını ve kullanım kayıt ve koşullarını okumalıdırlar. Bununla birlikte Kullanıcılar’ın, Şirket’e ait olduğunu iddia eden veya benzeyen sitelerin (elektronik posta ile bağlantılı olanlar dahil) güvenilirliğini sorgulamaları da kendi sorumluluklarındadır. Kullanıcı, bu durumlar ile ilgili olarak Şirket’e herhangi bir sorumluluk atfedemeyeceğini kabul eder.

MADDE 6: UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ

Bu Sözleşme ve Site’nin kullanım ve erişiminden doğrudan ve/veya dolaylı olarak kaynaklanabilecek tüm uyuşmazlıklar Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’na tabidir.

Buna göre Kullanım Koşulları’nın geçerliliği veya varlığı ile ilgili olanlar dahil olmak üzere işbu Sözleşme’den kaynaklanana uyuşmazlıkların çözümünde İzmir (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır. Türkiye’den farklı bir ülkede yaşayan Kullanıcılar’ın tabi oldukları yasalara uygun davranmaları tamamen kendi sorumlulukları altındadır.

MADDE 7: DEVİR

Şirket, bu sözleşmeden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini Kullanıcı’nın muvafakati aranmaksızın üçüncü şahıslara devretme hak ve yetkisini haizdir.

MADDE 8: DEĞİŞİKLİKLER

Şirket’in işbu Üyelik Sözleşmesi üzerinde önceden herhangi bir ihbarda bulunmaksızın değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır. Bu nedenle Kullanıcılar’ın işbu Üyelik Sözleşmesi hüküm ve koşullarını düzenli olarak okuyarak yapılan değişikliklerden haberdar olmaları gerekmektedir. Yapılan tüm değişiklikler siteye yüklendiği andan itibaren geçerlidir. Bu Site’yi kullanmaya devam ederek, Site erişimini sürdüren Kullanıcılar, bu değişikliklerden haberdar olduklarını ve değişen hüküm ve koşulları onayladıklarını kabul eder.

MADDE 9: İLETİŞİM

Kullanıcılar Site hakkında her türlü yorum, soru, şikâyet ve önerilerini Şirket’in aşağıda verilen adres, telefon veya e-posta adresine iletebilirler.

Adres: İzmir, Çiğli, Yeni Mahalle 8762, Dükkan 33

Telefon: +90 537 286 98 65

E-mail: info@nokcoffee.com

Kullanıcı, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tümünü onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Bizimle İletişime Geçin.

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

DETAYLARINIZ:

Ad

Telefon numarasi

SENIN MESAJIN:

MESAJIN: